Odolné proti okolnímu prostředí a absolutně spolehlivé:
výrobky mdexx pro lodní a námořní aplikace

Vývoj mezinárodního obchodu zaznamenává již řadu let vysoké přírůstky a dlouhodobě zůstane na vysoké úrovni. Prudký vzestup trhů se surovinami má přitom nadprůměrný dopad i na potřebu námořní dopravy. Vedle nákladních a pracovních lodí se neustále rozšiřují flotily výletních křižníků. Navíc zařízení na volném moři nabízejí zdroje energie a surovin pro budoucnost.

Výrobky mdexx jsou vždy při tom:

  • oddělovací transformátory, autotransformátory, transformátory s usměrňovači,
  • stejnosměrné napájecí zdroje (neregulované),
  • radiální a axiální ventilátory,
  • komutační tlumivky, síťové filtrační tlumivky, vyhlazovací tlumivky,
  • filtry du/dt, sinusové filtry.

mdexx nabízí specifické know-how za účelem plnění požadavků kladených na lodní a námořní aplikace bez ohledu na to, zda jsou požadována řešení pro extrémní klima, slaný mořský vzduch nebo provedení odolná proti vibracím a rázům. Abychom si vystačili s co nejmenším prostorem, je možné použít nucené chlazení vzduchem nebo vodou. Produkty mdexx jsou vyráběny podle předpisů mezinárodních klasifikačních společností jako GL (Germanischer Lloyd), DNV (Det Norske Veritas), BV (Bureau Veritas), ABS (American bureau of shipping), PRS (Polski Rejestr Statkow).