Vývoj společnosti mdexx GmbH 

1961
Založení brémského závodu společnosti Siemens AG v areálu bývalé továrny na motory Lloyd jako „odloučené pracoviště“ závodů Dynamowerk Berlin a Schaltwerk Berlin
1966
Přemístění výroby malých transformátorů z Norimberku do Brém
1967
Sloučení výroby ventilátorů z několika výroben do závodu v Brémách
1969
Brémský závod společnosti Siemens AG získává status samostatného závodu jako evropská výrobna ventilátorů a transformátorů do 2 000 kVA
1991
Spojení dosud oddělených výrobních a prodejních oddělení. 
Vzniká divize pro vinuté díly a ventilátory
1994
Založení výrobny standardních a sériových produktů v Trutnově (Česká republika)
2000
Soustředění logistiky pro standardní a sériové produkty do hmotnosti 35 kg v distribučním centru Amberg (LZA)
2004
Společnost mdexx Magnetronic Devices vznikla k
1. říjnu 2004 z bývalé divize Magnetronic Devices firmy Siemens AG
2004
Zahájení montáže ventilátorů v závodě Suzhou (Čína) firmy Siemens Electrical Apparatus Ltd.
2006
Zahájení montáže tlumivek a transformátorů v novém závodě Tianjin (Čína)
2007
Spuštění výroby transformátorů a tlumivek v závodě Tianjin (Čína)
2009
Siemens prodává obchodní divizi mdexx Magnetronic Devices konsorciu investorů složenému z firem CGS Management (Švýcarsko), CRG Capital (USA/Rakousko) a mdexx-Management
2009
Sloučení výroby ventilátorů a transformátorů v závodě Tianjin (Čína)