Impressum

Vydavatel

mdexx GmbH
Zeppelinstr. 30
28844 Weyhe

Telefon: +49 421 51 25 - 0
E-Mail: info@mdexx.com
Internet: www.mdexx.com

Výkonný ředitel

Michael E. A. Marks

Rejstříkový soud

Okresní soud Walsrode

Registrační číslo

HRB 204 837

Identifikační číslo k daňi z obratu

DE 266 625 548

Daňové číslo společnosti

46 / 209 / 02038

Externí odkazy

Obsah externích připojení není kontrolován. Ručí za ně příslušný poskytovatel.

Autorská práva

Všechny příspěvky a vyobrazení na této internetové stránce jsou chráněny autorskými právy. Každá odchylka od užití podle autorského zákona smí být pouze po předchozím písemném svolení nabízejícího. Toto platí zejména pro kopírování, zpracování, překlad, uložení do paměti, zpracování resp . reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Fotokopie a stahování z těchto internetových stránek se smí provádět jen pro soukromé osobní účely, nikoli pro obchodní využití.

Nezávaznost informací

Obsah těchto internetových stránek je udržován s největší pečlivostí. Nicméně poskytovatel nenese odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost ani rozsah předkládaných informací. Příspěvky a názory zasílejte zpět na příslušného autora.

Komunikace prostřednictvím e-mailu

Komunikace po e-mailu může vykazovat bezpečnostní trhlinu. Například e-maily mohou být na cestě od Vás k nám zachyceny a prohlíženy jinými uživateli internetu. Pokud od Vás e-mail obdržíme, vycházíme z toho, že jsme oprávněni na tento e-mail odpovědět. V opačném případě nás musíte výslovně odkázat na jiný typ komunikace.

Design

banane design
außer der schleifmühle 51
28203 bremen
www.banane-design.de

Technická realizace

IT mdexx
IT-support@mdexx.com