Nákupní procesy na bázi partnerství:
efektivnost nákladů středem zájmu

Význam nákupního marketingu silně vzrostl díky vysokému objemu nakupovaných produktů a služeb. Tím patří k nejdůležitějším faktorům, pokud jde o ekonomickou a kvalitní výrobu našich výrobků.

Spolupracujeme výhradně s kvalifikovanými dodavateli a poskytovateli služeb.

Neustálé zvyšování počtu dodavatelů na základě výkonnostních ukazatelů zajišťuje dodavatelskou základnu vysokých kvalit. V rámci strategického řízení dodavatelů jsou naši prioritní a klíčoví dodavatelé jednou ročně podrobováni důkladnému a obsáhlému hodnocení.

Efektivní řízení materiálových skupin na základě sledování a analýzy mezinárodního trhu, vytváření strategií nákupu na úrovni komodit, pronikání na nové nákupní trhy a identifikace kvalitních dodavatelů patří k našim klíčovým strategiím.

V rámci společenské odpovědnosti firmy (Corporate Responsibility) je etický kodex pro dodavatele mdexx důležitým pilířem. Je nedílnou součástí našich smluv a tvoří základ pro partnerský obchodní vztah. Etický kodex pro dodavatele mdexx definuje zásady a požadavky na naše dodavatele a poskytovatele služeb z hlediska odpovědnosti za člověka a životní prostředí. Tímto chceme přispět k uplatňování zásad odpovědného hospodaření.