Energeticky efektivní a perspektivní:
řešení mdexx v oblasti průmyslových pohonů

Rostoucí rozmanitost variant při výrobě strojů a zařízení vyžaduje také řešení pohonů, která budou ve vysoké míře energeticky efektivní a flexibilní. Kromě toho zákazníci obecně požadují řešení, která jsou optimálně přizpůsobena jejich potřebám a s nimiž lze snadno manipulovat.
mdexx nabízí platformu komponent pro AC a DC pohony, s nimiž lze všechny tyto požadavky perfektně realizovat: síťové a komutační tlumivky, výstupní tlumivky, tlumivky du/dt, vyhlazovací tlumivky, vzduchové tlumivky, filtry du/dt, sinusové filtry, standardní transformátory, autotransformátory, transformátory s usměrňovači, napájecí zdroje (neregulované), systémy elektrického napájení, radiální a axiální ventilátory.

Naše výrobky se používají např. pro výrobní stroje, ve výrobě řídicích a průmyslových zařízení, pro čerpadla, ventilátory, kompresory, výtahy, jeřáby a dopravní techniku, železářskou a hutní techniku, válcovny, výrobu lodí a pro aplikace na moři.

mdexx nabízí širokou škálu služeb: od katalogového produktu až po specifická klientská řešení. Jsou realizovány výkony až do 2 000 kVA v rozpětí napětí do 6,6 kV.

Vzájemně sladěné komponenty umožňují hospodárné a efektivní řešení pohonu: mdexx nabízí výrobkové řady standardních napětí a umožňuje tak použití našich výrobků v napájecích sítích celého světa. Komponenty mdexx splňují mezinárodní normy a předpisy – odpadají tak nákladné dodatečné certifikace pro export.