Transformátory a napájecí zdroje

Jednofázové transformátory

 

Transformátory od 0,025 kVA do 400 kVA,
podle EN 61558/ VDE 0532-6 s volitelnými primárními
a sekundárními napětími a dalšími možnostmi.

Transformátory od 0,025 kVA do 400 kVA, podle EN 61558/ VDE 0532-6 s volitelnými primárními a sekundárními napětími a dalšími možnostmi.

 • TAM and TAP: ta 40°C/B
 • TBT: ta 55°C/H
 • TAT and TAU: ta 55°C/H
 • TBU: ta 40/55°C/H
Transformer einphasig
Power range kVA 0,025…2,5 1) 4…16 18…250
Voltage range PRI and SEC TAM 12…690V, with max. 600V TAT 24…690V, with max. 600V TBT 100…1000V, with max. 600V (up to 7kV upon request)

Trojfázové transformátory

Transformer three-phase
Power range kVA 0,16…5 6,3…16 18…400 2) (2000kVA upon request)
Voltage range PRI and SEC TAP 12…690V, with max. 600V TAU 24…690V, with max. 600V TBU 100…1000V, with max. 600V

1) Volitelně: Od 0,025 do 0,5 kVA také i s možností připevnění na montážní lištu 35 mm.

2) Volitelně: Aprobace , TBU: 18 až 400kVA.

Další výrobky s krytím IP20, IP23 a IP54 a provedení s vyšším výkonem (do 2000 kVA) a napětím (do 7 kV) na požádání.

Filtrované napájecí zdroje

P

Napájecí zdroje TAV2, TAV30 až TAV35, TAV36 a TAV38 s přídavnými kondenzátory, TAV4 a TAV5 dodávají neregulované stejnosměrné napětí DC 24 V na bázi jednofázových, popř. trojfázových bezpečnostních transformátorů podle EN 61558 s usměrňovači a filtračními kondenzátory zapojenými v sérii. 

Přístroje TAV2, TAV30 až TAV35, TAV4, TAV5 se používají k:

 • napájení řídicích proudových obvodů
 • napájení elektronických řídicích jednotek el. proudem
Filtered power supply

Splňují požadavky normy EN 61131-2 „Programovatelné řídicí jednotky - Požadavky na zařízení a zkoušky“ a jsou vhodné i pro systémy SIMATIC. TAV2, TAV30 ... 35:

Přístroje jsou určeny k zabudování v uzavřených řídicích jednotkách a elektronických skříních. Jsou klimaticky odolné při instalaci v prostorách s venkovním klimatem podle DIN 50010.

Mezní hodnoty:

Teplota prostředí při jmenovitémvýkonu popř. proudu pro typy:

 • TAV2 and TAV3: až to +60°C
 • TAV4 and TAV5: až to +40°C
 • nejnižší teplota pro všechny typy: -25°C

Rel. vlhkost vzduchu:

 • při +40 °C příležitostně až 100 %
 • roční průměr až 80%
 • příležitostné orosení je možné