Nápady a produkty v testu odolnosti:
laboratoře pro výzkum a vývoj zajišťují maximální kvalitu

Vysoce kvalifikovaní pracovníci ve vývoji a konstrukci, nejmodernější měřicí a zkušební zařízení jsou zárukou toho, že vlastnosti výrobků mdexx budou vždy odpovídat nejvyšším nárokům kladeným na kvalitu. V laboratořích o celková ploše asi 1 000 metrů čtverečních se testují nově vyvinuté výrobky, provádí typové zkoušky podle národních a mezinárodních norem, a dále zkoušky systémové, materiálové a stárnutí. Jedná se o jedinečné zařízení, v tomto odvětví, v celé Evropě!

V laboratořích společnosti mdexx s nezávislým elektrickým napájením se např. kontrolují tlumivky a filtry, testuje elektromagnetická kompatibilita, provádí zkoušky rázovým napětím a zkoušky oteplení. V laboratoři ventilátorů mdexx lze provádět rozsáhlá vzduchotechnická měření v normalizovaných zkušebních komorách a potrubních měřicích tratích. Tato měření poskytují informace o charakteristikách ventilátorů a výkonová data motorů.

Client Test Data Program

Společnost mdexx má certifikaci UL pro „Client Test Data Program". To znamená, že jsme oprávněni samostatně provádět testy potřebné pro aprobaci UL a dosáhnout tak kratších dob pro homologaci.