Osvědčené v mezinárodním měřítku a nákladově efektivní:
výrobky mdexx pro spolehlivý provoz na železnici

Trakční technika již několik let zažívá prudký rozmach. To platí pro příměstskou, i dálkovou dopravu.

Dodáváme elektrické komponenty pro hladký chod pohonů a pomocných provozních zařízení, pracujících při silném namáhání vibracemi nebo při velkých teplotních výkyvech.

Používané výrobky:

  • oddělovací transformátory, autotransformátory, rozptylové transformátory, transformátory s usměrňovači, 
  • stejnosměrné napájecí zdroje (neregulované), 
  • radiální a axiální ventilátory, 
  • komutační tlumivky, síťové filtrační tlumivky, vyhlazovací tlumivky, tlumivky s jádrem z práškového železa, vzduchové tlumivky, toroidní tlumivky, 
  • filtry du/dt, sinusové filtry, 
  • podpodlažní kontejnery (síťový filtr, meziobvod, transformátor pro napájení řídicích obvodů).

mdexx Vám nabízí design a konstrukci z jedné ruky. S optimálními řešeními, která jsou sestavena do jednoho výrobku z nejrůznějších modulů jako jsou transformátory, tlumivky, filtry a ventilátory na odvádění tepla. Ať už pro dálkové vlaky v Rusku, příměstské dopravní systémy ve Velké Británii nebo vysokorychlostní vlak ICE společnosti Deutsche Bahn AG - naše výrobky jsou po celém světě synonymem absolutně spolehlivého provozu a zvyšují profit našich zákazníků.