Badania i rozwój

Firma mdexx wyznacza nowe standarty. Najwyższe standardy są zawsze punktem odniesienia dla naszych projektów. Aby wspierać naszą niezmiennie wysoką innowacyjność, regularnie uczestniczymy w różnych projektach badawczych. W przypadku szczególnie złożonych problemów współpracujemy z wysoko wyspecjalizowanymi firmami, jednostkami badawczymi lub uczelniami myśląc także o przyszłości i niesutannym rozowoju naszych produktów: W ramach tej współpracy nadzorujemy prace dyplomowe i szkolilimy kolejne pokolenia inżynierów, techników i projektantów.

W projektach, w których inni dochodzą do granic mozliwości, mdexx wchodzi do gry.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy w zakresie projektowania i badań naszych urzadzeń oraz najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe i testujące są gwarancją, że właściwości produktu mdexx zawsze spełniają najwyższe standardy jakości. Nowe rozwiązania są testowane na około 1000 metrów kwadratowych powierzchni laboratoryjnej w Niemczech i Czechach. Wykonujemy m.in. testy produktów pod kątem zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami oraz testy naszych rozwiązań w odniesieniu do starzenia się produktów i materiałów. Są to badania unikatowe w skali całej Europy.!

W laboratoriach firmy mdexx z samowystarczalnym zasilaniem jest pa przklad testowana kompatybilność elektromagnetyczna, przepięcia na uzwojeniach, maksymalny przyrostu temperatury uzwojeń w zaleznisci od temperatury otoczenia.
W laboratorium wentylatów firmy mdexx można przeprowadzać kompleksowe pomiary w znormalizowanych komorach testowych i sekcjach pomiarowych.
Takie testy pomiarowe dostarczają informacji o charakterystyce wentylatora i wydajności silnika.