Dział zaopatrzenia

Znaczenie działu zaopatrzenia gwałtownie wzrosło ze względu na dużą liczbę zamówień i jest jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na wysoką jakość naszych produktów oraz ich optymalną ekonomicznie cenę.

Pracujemy wyłącznie z certyfikowanymi dostawcami i firmami usługowymi.

Stały monitoring obecnych i potencjalnych dostawców, oparty na dużej ilości śledzonych danych, umożliwia rozwój i rozbudowę szerokiej bazy dostawców zdolnych do osiągania wysokich wyników. W ramach strategicznego zarządzania zakupami nasi preferowani i kluczowi dostawcy poddawani są raz do roku szczegółowej i kompleksowej ocenie.

Skuteczne zarządzanie grupami materiałowymi, oparte na obserwacjach i analizach rynków międzynarodowych, rozwój strategii zamówień na poziomie grupy produktów, jak również rozwój nowych rynków zamówień i identyfikacja dostawców należą do naszych podstawowych strategii.

W ramach odpowiedzialności korporacyjnej Corporate Responsibility Kodeks postępowania dla dostawców mdexx jest ważnym filarem stanowącym integralną część naszych umów i tworzy partnerskie relacje biznesowe. Kodeks postępowania dla dostawców mdexx określa zasady i wymagania dla naszych dostawców i usługodawców w odniesieniu do ich odpowiedzialności za ludzi i środowisko, dlatego też wspólnie ponosimy odpowiedzialność za realizację odpowiedzialnego postępowania biznesowego.