Nákup

Význam nákupu díky vysokému objemu nakupovaných dílů prudce vzrostl a náleží k nejdůležitějším faktorům, pokud jde o ekonomickou a vysoce kvalitativní výrobu našich produktů.

Pracujeme výhradně s kvalifikovanými dodavateli a servisními společnostmi.

Průběžný vývoj dodavatelů založený na velkém množství sledovaných dat umožňují rozvoj a rozšiřování efektivní dodavatelské základny. V rámci strategického řízení dodavatelů jsou naši nejdůležitější a klíčoví dodavatelé jednou ročně podrobeni rozsáhlému hodnocení.

Efektivní řízení skupin materiálů, založené na analýzách a postřezích mezinárodního trhu, rozvoj nákupních strategií na úrovni skupin výrobků, jakož i vstupy na nové materiálové trhy a identifikace vhodných dodavatelů patří mezi naše hlavní strategie. To platí pro všechny naše výrobky – od tlumivky až po radiální ventilátor.

V rámci odpovědnosti firem Corporate Responsibility je kodex chování pro dodavatele mdexx důležitým pilířem. Je nedílnou součástí našich smluv a tvoří partnerský obchodní vztah. Kodex chování pro dodavatele mdexx (Code of Conduct) definuje zásady a požadavky pro naše dodavatele a poskytovatele služeb v souvislosti s odpovědností za lidi a životní prostředí. Tímto chceme přispět k realizaci zodpovědného podnikání.