Řady jednofázových a třífázových mdexx transformátorů s výkony od 16 kVA kombinují mnohé vlastnosti bezpečnostních, izolačních, řídicích resp. síťových transformátorů. Zvládají všechny aplikace s lehkostí. Naše jednofázové a třífázové mdexx  výkonové transformátory se používají jako síťové transformátory, přizpůsobovací transformátory, autotransformátory nebo transformátory pro měniče >16 kVA dle EN 60076.

mdexx transformátory uspokojí nejen nejvyšší nároky, ale s ohledem na požadovanou bezpečnost splňují i ty nejpřísnější předpisy. Díky obzvlášť vysokým přípustným okolním teplotám až 55 °C (v závislosti na požadavcích zákazníka také vyšší), bezproblémové konstrukci a integrovanému bezpečnostnímu standardu dle EN 61558 poskytují mdexx transformátory < 16 kVA vždy optimální ochranu v širokém spektru aplikací.

Řídicí transformátory se vyznačují také vysokým napětím nakrátko.

Podmínky okolí a provozní podmínky

Podmínky okolí a provozní podmínky, které jsou přiřazeny danému transformátoru, můžete nalézt ve výběrových tabulkách v kapitole 3 našeho katalogu „Transformatoren – Transformátory“.

To jsou především:

 

  • Teplota okolí
  • Nadmořská výška instalace
  • Frekvence
  • Krytí
  • Druh provozu
Jmenovitý výkon Pn v poměru k teplotě okolí

 

Příklady použití mdexx transformátorů

Jedno zda ve vysokorychlostních vlacích, v lékařských tomografech pro magnetickou rezonanci, ve větrných turbínách nebo v průmyslových zařízeních  – tam, kde je třeba přenášet napětí, jsou používány mdexx-transformátory. Ale také zákazníci z lodního průmyslu, oblasti pohonů a automatizačních technologií nebo textilního průmyslu se spoléhají na kvalitní transformátory z naší společnosti. Kromě toho se naše transformátory používají k napájení řídicích a signalizačních obvodů:

 

  • pokud má být řízeno vícero elektromagnetických zátěží
  • pokud jsou řídicí a signalizační zařízení používána mimo ovládací skříň
  • pokud je provozní napětí spotřebitele jiné než dostupné napětí
  • pro přizpůsobení napětí strojů a zařízení s galvanickým oddělením nebo jako autotransformátory.

 

Naše transformátory se obecně používají také pro přizpůsobení elektrických zařízení, například v komunikační technice, lékařské technice a technických zařízení budov