Pro podrobnější informace o produktech, prosím klikněte na náš Online-Katalog. Náš katalog Vám rovněž nabízí možnost produkty přímo poptat.

Je známo, že poruchy v napájecí síti mohou být velmi nákladné. Z důvodu liberalizace trhu s energií a rostoucího podílu nelineárních spotřebitelů v síti se v posledních letech problémy se sítí zvýšily.  Spotřebitelé jako jsou automatizační zařízení nebo zařízení pro zpracování dat jsou extrémně citliví na rušivé signály napětí nebo odchylky síťového napětí od sinusového profilu.

Dostupnost takových zařízení se zvyšuje tlumivkami a filtry, které jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům systému.

AC – Střídavé proudy

Použití pro mdexx filtry

Bezpečná ochrana motorů: mdexx du/dt-filtry

mdexx du/dt-filtry se často používají v průmyslu u frekvenčních měničů.  Zachovávají strmost napětí < 500 V/µs. Filtry zajišťují spolehlivou ochranu motoru tím, že snižují napěťové špičky na definovanou hodnotu. Se jmenovitým napětím 500 V +10% a přípustným kmitočtem 4 kHz jsou široce použitelné. Maximální délka kabelu motoru je 300 m pro nestíněné kabely a 200 m pro stíněné kabely.

 

Tvorba napětí sinusového profilu: mdexx sinusový filtr

Mají-li být motory v různých průmyslových odvětvích nebo v našich domácnostech provozovány s téměř sinusovým napětím, použijí se mdexx sinusové filtry. Zachovávají strmost napětí < 500 V/µs. Jsou vhodné především pro oblasti citlivé na hluk, neboť snižují magnetický hluk motoru.  Se jmenovitým napětím 480 V + 10 % a přípustným kmitočtem 8 kHz mají velmi široký okruh použití. Použití dlouhých motorových kabelů je samozřejmě také zde možné: maximálně 300 m pro nestíněné kabely a 200 m pro stíněné kabely.

du/dt-filtry se skládají z omezovače a tlumivky nebo pouze z tlumivky.  Filtry se používají na výstupu frekvenčních měničů, přičemž tlumivkou protéká proud motoru. Díky připojení filtru na třífázový systém na výstupu frekvenčního měniče se sníží přepěťové špičky a omezí se strmost napětí na vinutí motoru na nekritickou hodnotu menší 500 V/µs. Dodatečně du/dt-filtry snižují kapacitní špičky nabíjecího proudu při použití dlouhých motorových kabelů, což vyplývá z kapacity motorového přívodu.

Oblasti použití jsou rozmanité a zahrnují lékařskou techniku, větrnou energii, lodní dopravu, automatizační techniku, železniční průmysl, pohony, těžký dopravní průmysl, textilní průmysl a mnoho dalších.