Napájecí zdroje Mdexx

S mdexx napájecími zdroji Vám nabízíme celé spektrum prvotřídních produktů. Kompletní produktové řady zajistí rovnoměrné napětí a minimální prostoje a pokrývají všechna celosvětově důležitá vstupní napětí. Pro mezinárodní použití jsou k dispozici zařízení s certifikací cpro USA a Kanadu.

Jednofázové a třífázové mdexx TAV napájecí zdroje splňují požadavky dle EN 61131-2 nezávisle na zátěži (běh naprázdno až jmenovitý proud) a kolísání síťového napětí. Díky obzvlášť pevné konstrukci použitých mdexx transformátorů je elektronické řízení spolehlivě zásobeno požadovaným výstupním napětí. TAV2 a 3 jsou vhodné pro připojení na veřejné zásobovací a průmyslové sítě. TAV4 a 5 jsou vhodné pro připojení na průmyslové sítě. Bezpečnostní transformátory jsou konstruovány v souladu s normou EN 61558-2-6 a umožňují bezpečné oddělení síťového napětí ochranných obvodů malého napětí (SELV) a pracovních obvodů malého napětí (FELV) od jiných obvodů. Vyšší požadavky na napájení lze snadno pokrýt připojením libovolného počtu identických TAV zařízení. Přitom nesmí celkový proud přesáhnout 90% jednotlivých jmenovitých proudů.

Díky robustní konstrukci mají TAV zařízení velmi vysokou spolehlivost. Jsou extrémně stabilní proti vlivu vnějších poruch sítě a mají tlumicí účinek na elektromagnetickou snášenlivost (EMV). Jsou vhodné rovněž pro napájení kapacitních zátěží, neboť připojení těchto spotřebičů způsobuje pouze malé poklesy napětí.

 

Struktura

Napájecí zdroje  TAV2, TAV3, TAV4 a TAV5  jsou jednofázové respektive třífázové transformátory s usměrňovačem ve dvoupólovém (B2) respektive šestipólovém (B6) mostním připojení a filtračním kondenzátorem.  Odpovídají třídě ochrany I.

Bezpečností transformátory jsou navrženy dle EN 61558-2-6 a umožňují bezpečné oddělení síťového napětí ochranných obvodů malého napětí (SELV) a pracovních obvodů malého napětí (FELV) od jiných obvodů. Kvůli ochraně před škodlivými vlivy prostředí jsou zcela impregnovány polyesterovou pryskyřicí.

 

TAV-zařízení jsou

 • pro bezpojistková provedení jištěna standardními jističi
  • opatřena dodatečným zemnícím připojením pro snadné uzemnění řídicího obvodu pomocí odpojitelného spojení přímo na zařízení
  • snadno umístitelné díky volně přístupný montážním otvorům a z části také díky rychloupínání na DIN lištu
  • kvůli tlumení vysokofrekvenčních přepětí na výstupu propojena s varistory a MKT kondenzátory
  • k dispozici pro standardní napětí IEC 230/400 V a mohou být připojeny ve vícenapěťovém provedení na celosvětově nejběžnější síťová napětí až do 600 V.

U typu TAV21 a TAV23 chrání zařízení vestavěná elektronická pojistka.  Po krátkém ochlazení v důsledku odpojení od sítě nebo vybíjení se výstup opět automaticky zapne. U typů TAV4 je ochrana proti zkratu a přetížení zajištěna vestavěnou sekundární pojistkou.

Pro podrobnější informace o produktech, prosím klikněte na náš Online-Katalog. Náš katalog Vám rovněž nabízí možnost produkty přímo poptat.

 

Případy použití

Zařízení TAV2, TAV3, TAV4 a TAV5 se používají pro:

 • napájení obecných elektrických zátěží
 • napájení řídicích obvodů
 • napájení elektronických řízení. Splňují požadavky dle EN61131-2 „Programovatelné řídicí jednotky – Požadavky na řízení a zkoušky“ a jsou kromě jiného vhodné také pro SIMATIC.

Oblasti použití jsou rozmanité a zahrnují lékařskou techniku, větrnou energii, lodní dopravu, automatizační techniku, železniční průmysl, pohony, těžkotonážní nákladní automobily, textilní průmysl a mnohé další.