Zasilacze firmy mdexx obejmują całą gamę produktów pierwszej klasy. Kompletna seria zapewnia stałe napięcie i minimalny czas przestoju oraz obejmuje wszystkie główne napięcia wejściowe na całym świecie. Do użytku międzynarodowego urządzenia posiadają m.in. certyfikację UL na rynki  USA i Kanady.

Jedno i trójfazowe zasilacze firmy mdexx typu TAV spełniają wymagania normy EN 61131-2, niezależnie od obciążenia (bez obciążenia do prądu znamionowego) i wahania napięcia sieciowego. Ze względu na kompaktową konstrukcję zastosowanych tutaj transformatorów naszej produkcji, sterowanie elektroniczne jest  zasilane wymaganym napięciem wyjściowym. TAV2 i 3  mogą być zasilane z publicznych sieci lub z sieci przemysłowych. TAV4 i 5 mogą być natomiast zasilane z sieci przemysłowych. Transformatory bezpieczeństwa są zaprojektowane zgodnie z normą EN 61558-2-6 i zapewniają odpowiednią izolację elektryczną obwodów napięcia bezpiecznego lub napięcia niskiego (SELV i FeLV) do innych obwodów. Wyższe prądy zasilaczy można łatwo uzyskać poprzez łączenie równolegle dowolnej liczby identycznych urządzeń TAV. Całkowity prąd nie może przekroczyć 90% poszczególnych prądów znamionowych.

Dzięki optymalnej konstrukcji urządzenia TAV mają  bardzo wysoką niezawodność. Są odporne na wpływ zewnętrznych zakłóceń zasilania i mają działanie tłumiące na EMC. Również w przypadku zasilania obciążeń pojemnościowych są one odpowiednie, ponieważ podłączenie tych odbiorników powoduje jedynie niewielkie spadki napięcia.

Konstrukcja

Zasilacze TAV2, TAV3, TAV4 i TAV5 są transformatorami jednofazowymi lub trójfazowymi z prostownikami dolotowymi w obwodzie mostkowym dwupulsowym (B2) lub sześciopulsowym (B6) z filtrem kondensatorowym, spełniające normę bezpieczeństwa I.

Zastosowane transformatory bezpieczeństwa zostały zaprojektowane zgodnie z EN 61558-2-6 i umożliwiają bezpieczne oddzielenie obwodów SELV i FELV od innych obwodów. Aby chronić przed szkodliwym wpływem środowiska, są one całkowicie nasycone żywicą poliestrową.

Urządzenia TAV są::

  • konstrukcją bez bezpiecznika, zabespieczenie może byc zrealizowane z wyłącznikami standardowymi.
  • wyposażone w dodatkowe punkty umożliwiające łatwe uziemienie obwodu sterującego poprzez rozłączalne połączenie bezpośrednio z urządzeniem.
  • łatwe w montażu dzięki dostępnym otworom montażowym i częściowo dzięki mocowaniu zatrzaskowemu na szynie DIN
  • na wyjścu podłączone z warystorami i kondensatorami MKT w celu tłumienia przepięć wyższych częstotliwości.
  • dostępne w standardowych napięciach IEC 230/400V a wersje wielonapięciowe umożliwiają podłączenie do powszechnie dostępnych napięć sieciowych na całym świecie do 600V

Typy TAV21 i TAV23 są chronione wbudowanym bezpiecznikiem elektronicznym.
Wyjście jest automatycznie ponownie podłączane po krótkim ochłodzeniu, po odłączeniu zasilania lub odłączeniu obciążenia.
W typach TAV4 zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem zapewnia wbudowany bezpiecznik po stronie wtórnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie, kliknij nasz katalog Online-Katalog. Nasz katalog daje także możliwość zamówienia produktów.

Przykłady zastosowań

Urządzenia TAV2, TAV3, TAV4 i TAV5 są wykorzystywane do:

  • zasilania ogólnych obciążeń elektrycznych
  • zasilania obwodów sterujących
  • zasilania elektronicznych urządzeń sterujących. Spełniają wymagania normy EN 61131-2 „Programowalne sterowniki logiczne  – wymagania kontrolne i testy urządzeń”  są również odpowiednie dla produktów typu SIMATIC.

Obszary zastosowania są różnorodne i obejmują technologię medyczną, energię wiatrową, transport morski, systemy automatyki, przemysł kolejowy, technologię napędową, ciężkie samochody ciężarowe, przemysł tekstylny i wiele innych.