Firma mdexx wyznacza nowe standarty. Najwyższe standardy są zawsze punktem odniesienia dla naszych projektów. Aby wspierać naszą niezmiennie wysoką innowacyjność, regularnie uczestniczymy w różnych  projektach badawczych. W przypadku szczególnie złożonych problemów współpracujemy z wysoko wyspecjalizowanymi firmami, jednostkami badawczymi  lub uczelniami myśląc także o przyszłości i nieustannym rozwoju naszych produktów: w ramach tej współpracy nadzorujemy prace dyplomowe i szkolimy kolejne pokolenia inżynierów, techników i projektantów.

W projektach, w których inni dochodzą do granic mozliwości, mdexx wchodzi do gry.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy w zakresie projektowania i budowy na produkcji oraz najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe i testujące są gwarancją, że parametry produktów mdexx zawsze spełniają najwyższe standardy jakości. Nowe rozwiązania są testowane na około 1000 metrów kwadratowych powierzchni laboratoryjnej w Niemczech i Czechach. Testy produktów pod kątem zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami oraz specjalne badania w odniesieniu do starzenia się produktów i materiałów są unikatowe w skali całej Europy.

W laboratoriach firmy mdexx z niezależnym zasilaniem jest na przykład testowana kompatybilność elektromagnetyczna, przepięcia na uzwojeniach, maksymalny przyrost temperatury uzwojeń w zależności od temperatury otoczenia czy też zachowanie filtra przy rożnych długościach przewodów zasilających.
W laboratorium wentylatów firmy mdexx można przeprowadzać kompleksowe pomiary w znormalizowanych komorach testowych i sekcjach pomiarowych.
Testy te dostarczają informacji o charakterystyce wentylatora i wydajności silnika.