Nápady a produkty v zatěžkávací zkoušce: Laboratoře pro Výzkum a vývoj zajišťují kvalitu

Náš vývoj je na špičkové úrovni a tato úrověň je pro nás standardem a referencí pro nové projekty. Tuto úroveň si udržujeme účastí na různorodých inovativních výzkumech. Při řešení obzvláště náročných úkolů spolupracujeme s vysoce specializovanými společnostmi a vysokými školami. V rámci této spolupráce jsme vedli několik diplomových prací a školili další generace inženýrů, techniků a technických návrhářů. V projektech, kde ostatní dosáhnou svých hranic, vstupuje do hry mdexx.

Naši vysoce kvalifikovaní pracovnící v oblasti vzkumu, vývoje a konstrukce, stejně jako nejmodernější zařízení pro měření a kontrolu výrobků, zaručují vysokou kvalitu našich produktů. Na ca. 1.000 m2 laboratorních ploch v Německu a České Republice se provádí testy nového vývoje, typové zkoušky dle národních a mezinárodních norem, stejně jako zkoušky systémové, zkoušky stárnutí či materiálové. To je napříč různými obory v Evropě jedinečné!

V mdexx laboratořích s nezávislým elektrickým napájením se např. zkouší tlumivky a filtry, testuje elektromagnetická kompatibilita, provádí zkoušky rázem a oteplovací zkoušky.  V mdexx laboratořích pro ventilátory mohou být provedena komplexní ventilační měření ve standardizovaných zkušebních komorách a potrubních měřicích tratích. Poskytují informace o charakteristice ventilátoru a výkonových datech motorů.