Projekt

PROJEKT

Výzkum a vývoj nové generace elektromagnetických zařízení společnosti mdexx Magnetronic Devices s.r.o.

byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na vývoj nové generace výrobků (vinutých dílců). Konkrétně se jedná o transformátory pro průmyslové frekvence do 3kVA, hliníkové transformátory nad 10 – 250 kVA a jednofázových tlumivek včetně filtrů.

 

INOVACE PRODUKTU A PROCESU VE SPOLEČNOSTI MDEXX MAGNETRONICDEVICES S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je inovace výrobního procesu umožňujícího zahájení výroby
inovovaného výrobku v podobě nové generace dvou typů transformátoru. Prvním je
transformátor pro průmyslové frekvence do 3 kVA s nižšími zapínacími proudy
a druhým je středofrekvenční transformátor pracující s frekvencemi až 100 kHz.