Whistleblowing/Ochrana oznamovatelů

Naše společnost má zavedený vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Naše společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) vylučuje možnost, aby prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému podávali oznámení osoby, která pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost (stáž, dobrovolnická služba apod.). V případě, že pro naši společnost vykonáváte práci nebo jinou obdobnou činnost (stáž, dobrovolnická služba apod.), můžete své oznámení podat:

  • prostřednictvím tohoto odkaze: https://whistleblowersoftware.com/secure/99bec97b-0b97-4fd2-8417-9e771a4ef618 Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na formulář oznámení, kde se můžete v záložce „interní směrnice“ seznámit s tím, jakými způsoby lze oznámení podat, co musí oznámení obsahovat a jakým způsobem, v jakých lhůtách a podle jakých pravidel bude Vaše oznámení vyřízeno.
  • osobně na předem sjednané schůzce s příslušnou osobou viz níže.

V případě, že nemáte důvěru v náš vnitřní oznamovací systém, můžete své oznámení adresovat Ministerstvu spravedlnosti ČR, v takovém případě postupujte dle návodu na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřízení oznámení je v naší společnosti:

Mgr. Tomáš Mudra

Tel: +420 725 828 361

Email: tmu@uepa.cz

V případě jakýchkoli nejasností ohledně podání či vyřízení oznámení se prosím, neváhejte obrátit na výše zmíněnou příslušnou osobu.