Pro podrobnější informace o produktech, prosím klikněte na náš Online-Katalog. Náš katalog Vám rovněž nabízí možnost produkty přímo poptat.

 

Tlumivky

Je známo, že poruchy v napájecí síti mohou být velmi nákladné. Z důvodu liberalizace trhu s energií a rostoucího podílu nelineárních spotřebitelů v síti se v posledních letech problémy se sítí zvýšily.

Spotřebitelé jako jsou automatizační zařízení nebo zařízení pro zpracování dat jsou extrémně citliví na rušivé signály napětí nebo odchylky síťového napětí od sinusového profilu.

Dostupnost takových zařízení se zvyšuje tlumivkami a filtry, které jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům systému. mdexx tlumivky se používají v nejrůznějších průmyslových odvětví ke snížení harmonických a zvýšení dostupnosti zařízení a přístrojů.

DC – Stejnosměrné pohony

AC – Střídavé pohony

Příklady použití mdexx tlumivek

Ať v elektrotechnickém průmyslu, strojírenství nebo zpracovatelském průmyslu, ventilátorech, dopravnících nebo zdvihacích zařízeních  –  ke každému průmyslovému odvětví a každému zařízení, ve kterém jsou užity frekvenční měniče, jednoduše náleží také tlumivky a filtry. Snižují jak harmonické v síti tak účinky napájení střídače motoru. Tlumivky a filtry chrání měnič a zajišťují bezporuchový provoz strojů a zařízení.

 

Třífázové síťové tlumivky pro frekvenční měniče jsou umístěny na přívodové straně. Protéká jimi střídavý proud se základní harmonickou frekvencí odpovídající síťové frekvenci.

Tlumivky omezují zpětný vliv frekvenčního měniče na síť, který se vyskytuje ve formě vyšších harmonických. Dále snižují střídavé proudy způsobené frekvencí spínání obvodu vstupního usměrňovače a kondenzátory stejnosměrného meziobvodu měniče.

 

K dispozici jsou dvě řady tlumivek:

 

  • Tlumivky s úbytkem napětí uD von ~ 2 % (vztaženým k jmenovitému napětí sítě) pro provoz s proudovým měničem bez zpětného napájení.
  • Tlumivky s úbytkem napětí uD von ~ 4 % (vztaženým k jmenovitému napětí sítě) pro provoz s proudovým měničem ve spolupráci s autotransformátorem pro zpětné napájení a pro sítě mající uK-sítě < 1 %.