Vyjádření poslání

S naší mateřskou společností Lince GmbH a přidruženými podniky nás spojuje společné poslání – takzvané „ideologické jádro“. Bylo vyvinuto společně a představuje naše zásady chování zaměstnanců a manažerů a to jak interních tak externích. Tento princip je v naší vizi nejzřetelněji vyjádřen heslem: „inspirujeme!“